Christian Crăciun

Profesor, scriitor, eseist, critic literar

Studiile generale, în comuna natală, urmate de cele liceale la „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti. Absolvent al Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii Bucureşti (1976). Funcţionează de la absolvire ca profesor în Moreni. Debut cu poezie în revista liceului, apoi în presa studenţească cu recenzii şi eseuri. Colaborează cu eseuri, critică literară la: „Orizont”, „Steaua”, „Transilvania”, „Echinox”, „România literară”, „Vatra”, „Supliment literar-artistic al Scânteii tineretului”. După 1989 deţine o rubrică de eseu, critică literară în „Cronica”, apoi mai publică în revistele: „22”, „Literatorul”, „Contrapunct”, „Axioma”, „Litere”, „Caiete critice”, „Viaţa românească”, „Revista nouă”. Între 1997-1999 colaborator, cu o emisiune de cultură, la postul Antena 1 Ploieşti. Membru al unor cenacluri literare: „Cezar Petrescu” din Floreşti (1975-1991), „Geo Bogza” din Câmpina şi „Axioma”, Ploieşti (din 1990 şi până în prezent), dar şi al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi (Filiala Ploieşti). Debut editorial în volumul antologic „Liviu Rebreanu după un veac” (1985) cu studiul „Între două spânzurători”. Publicistica sa abordează o largă paletă de subiecte privind viaţa literară, culturală, socială sau chiar politică, contemporană, în general: „Labirintul invizibil”, „Turnul Babel”, „Eseu despre imagine”, „Postura”, „Foamea şi setea”, „Enciclopedism”, „Este cartea o marfă?”.

Scrieri:

Intrări în labirint, Editura Fundaţiei Culturale LIBRA, Bucureşti, 2005.

Intrări în labirint, eseuri, Editura Libra, 2006; ediția II. Editura Dacia XXI, 2011; ediția III Editura Eikon, 2015.

Isografii. Eseuri despre evadarea în esențial, Editura Eikon, 2013.

Ucronia eminesciană. Eseu despre timp și imagine în Memento Mori, ediția I Editura ICR, 2010;  ediția II Editura Eikon 2015.

Lectio incerta. Cronici literare, Editura Eikon 2015.

Lectio incerta. Vol 2, Cronici literare, Editura Eikon 2018.

Circumstanțiale. Articole politice, Editura Premier, 2012.

Antologii:

Liviu Rebreanu după un veac: evocări, comentarii critice, perspective străine, mărturii ale prozatorilor de azi. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985.

 
© 2022 Christian Craciun.
cross