Europa şi eu

ADIO, EUROPA!

Voi aştepta anul 2007 cu romanul lui I.D.Sîrbu sub ochi. Ca un memento lipsit de cruţare despre ceea ce înseamnă România şi ceea ce înseamnă Europa. Id est Occident. (Vezi viziunea dulce-sarcastică a lui Cristian Mungiu din filmul cu acest nume). Spaţiul sacru al tuturor iluziilor noastre. De ieri, de alaltăieri, de azi. Ne-am grăbit însă prea încet, ca în parabola sadoveniană despre rostul neamurilor, am ajuns ultimii şi n-am mai găsit acolo nimic: nici pe Dumnezeu, înlocuit de mult cu Allah, nici Occidentul, prea preocupat de feeria automistificării şi autodistrugerii pentru a-l mai interesa altceva. Înapoi nu mai avem de ce să ne întoarcem, aici va locui o specie ciudată de hominizi motorizaţi şi violenţi, stăpîni de neo-sclavi şi de vechi teritorii în care doar arar cîte o umbră mestecînd colţul unei basmale va mai bate cărările către un mormînt pe care-l îngrijeşte parcă de la facerea lumii. „Ţara de la apus” se va fi predat deplin barbarilor după ce îi va fi anesteziat deja cu decadenţa ei strălucitoare şi abundenţa alimentară. Asta dacă explozibilul teroriştilor nu va fi transformat deja Parisul într-o ruină, după ce intelectualii săi s-au străduit cu deplin succes de aproape un secol să-i paralizeze orice capacitate de ripostă francă.
În anul de graţie 1989 Europa Occidentală se odihnea în slava sa stătătoare, netulburată decât la digestie. Erau 45 de ani de pace, lumea părea bine împărţită în hemisfere care-şi găsiseră un relativ echilibru al capacităţilor de distrugere reciprocă, ecourile strigătelor de Dincolo erau atent vătuite, să nu altereze idila sistemelor. Mai mult, orbiţi de măreaţa Utopie de la răsărit, intelighenţii şi militanţii occidentali îi priveau cu cea mai mare ură pe revenanţii din Est-ul care experimentase în propria-i carne, prin milioane de morţi, adevărul prim şi ultim al acestei sinistre inginerii sociale. Îi urau în numele unui somn dogmatic din care s-ar fi simţit îngrozitor dacă ar fi fost deranjaţi de către aceşti martori incomozi În aceste împrejurări, în 1989 s-a petrecut unul dintre acele evenimente iraţionale şi imprevizibile care apar cîteodată în istorie, un val a cărui origine tectonică este imposibil de precizat care a răsturnat utopia, scoţîndu-i maţele. Bătrîna Europă s-a trezit în braţe cu un lighean de castane încinse cu care era evident că nu ştia ce să facă. Era obligată să se trezească, să ia iniţiative, să gîndească (ce oribil!), să acţioneze, dar era şi evident că nu avea un proiect pentru ce are de făcut. Au început de atunci nişte decenii de bîjbîieli proclamate pompos „integrare” şi „Europa unită”. Dar plătite cu sînge în România sau Iugoslavia. Esticii veneau cu bucurie spre paradisul interzis atîtea decenii, nouă barbarie care, împlinită cu cea africană, musulmană şi asiatică, îneacă încet şi sigur ceea ce strămoşii noştri ridicaseră la putere de vis şi de concept: „civilizaţia occidentală”. Profeţit de multă vreme, apusul Apusului înghite în primul rînd neimunizatul Răsărit. Spectaculoasă perversitate a ultimei Istorii. În care Occidentul se arată îmbolnăvit de ură de sine şi spaimă. Să-ţi fie frică a vorbi în Constituţia europeană de creştinism este dovada unei devitalizări şi a unui rahitism intelectual de care aşa-zisă diplomaţie continentală suferă…suferă. Ce este Europa în afara creştinismului? La ce mai foloseşte o Europă căreia-i este frică de propria-i identitate? Am visat să intrăm într-o Europă a democraţiei şi ne-am trezit într-una a birocraţiei.
În tot acest spectacol se află rătăcită şi o ţară cu memorie neprotejată, pregătită să se infecteze de toate bolile veacului acesta şi ale veacului de apoi. Venind cu toate bolile de care nu s-a vindecat din trecut. Aflată după unii la o margine, după alţii chiar în centrul continentului, ţară neidentificabilă, roză a vînturilor în tăcerea unor oameni devertebraţi. O patologică indiferenţă de sine o face să-şi alunge copiii şi să-şi batjocorească bătrînii. Am plătit bacşiş ca să trecem dintr-un mileniu într-altul şi acum stăm – nedumeriţi – pe malul celălalt, fără să ştim încotro s-o luăm. Parcă ne este frică să ne îndepărtăm de mal, de locul privilegiat de unde se mai vede încă locul de la care ne-am desprins barca. „Era mai bine înainte” nu este o nostalgie politică, ajunge de-a dreptul una ontologică. Ne-am trezit că nu mai avem nici o cetate de cucerit, Occidentul s-a predat de mult, necondiţionat, şi nu mai este acolo unde îl situam noi pe hartă. Parcă nici harta nu mai este. La ce bun barbarii la cumpănă de veacuri?
Un continent obosit de propria istorie, incapabil să se mai definească altfel decât urînd tînăra, şturlubatica, inconştienta dar dinamica şi creatoare de Nou Americă, acest continent ne aşteaptă cu teamă şi fără speranţă, pe noi săracii şi neciopliţii, rebuturile celor două războaie, ca şi ale multora ce le-au precedat. Această (sub)conştiinţă de rebutaţi ai istoriei ne-a fost infuzată de „ai noştri” şi de „ei” deopotrivă. Este aerul pe care-l respirăm cotidian. În marea lor înţelepciune bruxelles-ocraţii au inventat un monstru de hîrtie numit „Constituţie” pe care nimeni nu-l poate citi de la un capăt la altul fără să adoarmă de plictis. Dezertori de la demnitate, incorporăm cea mai mare cantitate de nesimţire istorică, exagerînd fără măsură tot ceea ce ţine de trecut, într-o încercare disperată de a obnubila prezentul cu provocările lui. Mă declar un eurosceptic iubind Europa. În care, nu ştiu de ce, parcă nu se mai nasc oameni, ci mediocrii. Un continent uriaş în sus, care şi-a extirpat voios singura lui putere faţă de colosul asiatic la care a fost ataşat ca o simplă notă de subsol: spiritul. Noi nu ştim ce avem de adus acestei adevărate mame vitrege care ne-a aruncat o jumătate de secol într-un centru de reeducare şi acum cam strîmbă din nas cînd e să ne primească în spaţiul său locativ, căci mirosim urît. A oaie şi a garsonieră cu gazele şi apa debranşate. Ea nu ştie ce are de primit de la noi. Voi aştepta deci anul 2007 recitind romanul lui I.D.Sîrbu „Adio, Europa!”.

2004

tradiţie

CARE TRADIŢIE?

Îmi vine a crede că „tradiţie” este unul din acele concepte goale de care sunt pline ştiinţele umane şi care, la o forare atentă nu spun mai nimic. Cînd rostim, neapărat cu o doză inevitabilă de emfază, cuvântul, nu ne dăm seama că el se poate referi la foarte multe lucruri. Avem atunci în sub-gîndire o linie care merge, să zicem, de la cronicari (care, în realitate nu aveau prea mult de-a face cu tradiţia în sens ţărănisto-folcloric, fiind nişte livreşti, cosmopoliţi, catolizanţi), la Ion Creangă, Eminescu, Sadoveanu, Coşbuc, Goga, şi-i exclude pe Cantemir, Anton Pann, Caragiale, Macedonski, Bacovia, Camil Petrescu, Urmuz, Nichita Stănescu,. Un rol esenţial în configurarea acestei falii îl are, desigur, şcoala, care a impus prima linie dîndu-i o preeminenţă valorică în defavoarea celei de-a doua. Decenii de-a rîndul (şi nu numai în comunism) manualele au proslăvit scriitorii care au ilustrat prima direcţie, ei au alcătuit ceea ce se numeşte azi canonul şi se bucură de un fel de legitimitate suplimentară. Din care derivele naţionaliste nu sunt deloc excluse, ba chiar presupuse. Prima linie a fost totdeauna percepută ca „mai românească” decât cea de-a doua. Disputa dintre tradiţionalism şi sincronism, demonizarea până în ziua de azi a lui Lovinescu, locul ocupat în manuale de scriitorii novatori sunt dovezi pentru cele de mai sus. Acest tip de gîndire maniheistă este, nu este nevoie să o spun, un handicap al culturii noastre, un semn de infantilism.
Mai este însă termenul de tradiţie, în sensul „sociologic” de mai sus, actual ca un concept funcţional în teoria literaturii? Cu alte cuvinte, în epoca globalizării şi a pluri-comunicării instantanee mai are tradiţia funcţia ei de precizare identitară? Eu mă îndoiesc. Unul din semnele cele mai interesante care se străvăd în literatura care se scrie azi în România este tocmai ignorarea (uneori polemică, alteori instinctivă) tradiţiei, raportarea exclusiv la teme şi moduri ale scriiturii de sorginte occidentală. Chiar dacă în teorie postmodernismul înseamnă o anume revigorare a tradiţiei, nimănui nu i-ar da prin cap să susţină, de exemplu, că Levantul este o scriere tradiţionalistă, deşi se bazează strict pe texte foarte „vechi”. Şi din acest exemplu se vede fluiditatea termenului, care-l face inutilizabil pentru gîndirea critică şi mult mai folositor celei ideologice, propagandistice. Formularea însăşi a temei noastre porneşte de la o presupoziţie de ordinul celei de mai sus: la urma urmei de ce ar trebui literatura să se bazeze pe o tradiţie? Forma mentis, matrice stilistică, spiritus loci, inconştient colectiv, constantă antropologică, sau cum s-or mai fi numind, sunt termeni care încearcă să dea o armătură „ştiinţifică” inefabilei tradiţii. Într-o astfel de accepţie, tradiţia devine un pat procustian la dimensiunile căruia eşti obligat să creezi. Te înscrii în acest cadru, exişti; ai măsura XXL, eşti condamnat în cel mai bun caz la marginalizare. Ne mişcăm, fireşte, într-o lume cu altă logică decât aceea sau/sau, întrucît însăşi iconoclastia, negarea tradiţiei, anarhismul estetic… sfîrşesc prin a deveni ele însele un alt fel de tradiţie. Depinde la care dintre ele te raportezi. Aparent, a fi tradiţionalist înseamnă a adera la valori certe, avînd cel puţin garanţia timpului, a crede în conceptele tari, a nu avea dileme. A fi antitradiţionalist înseamnă a chestiona orice axiomă, a nu crede în fantasmele identitare, a fi internaţionalist, globalist. Însăşi disjungerea aceasta poate fi însă pusă sub semnul întrebării. Ne împotmolim, şi numai mersul literaturii va da un răspuns. Literatura care se scrie la noi în ultimul deceniu ignoră – în mod benefic mi se pare – problematizarea tradiţiei. Iar abundenta eseistică publicată se distanţează cel mai adesea cu furie lexicală de acest concept, socotit ca desuet, ataşabil inevitabil unui fel de sămănătorism de secol XXI. Ca atare, asistăm la un fenomen ale cărui consecinţe pe termen lung sunt greu de întrezărit: literatura română are orgoliul de a-şi inventa o nouă tradiţie. Nimic nu garantează că va fi o reuşită, după cum nimic nu îngăduie scepticismul.
Avem de-a face cu fenomene neraţionalizabile, dintre acelea în care este mai bine ca omul să nu se amestece, riscînd altminteri să le strice mai mult decât să le controleze, precum meteorologia. Nu mă alarmează nicicum că se pierd „lucrurile cele bune din bătrîni”. Pentru că nu ştiu care sunt acestea. Literatura paseistă nu este decât substitut psihanalitic pentru frustrări personale ori colective. Tradiţia însăşi nu este ceva dat, fixat odată pentru totdeauna, altfel s-ar putea indica un moment precis în timp în care ea începe sau se termină. Cred că efortul literaturii noastre de a se desprinde de tradiţie trebuie urmărit cu atenţie.

2005

televiziune şi cultură

CELE DOUĂ CULTURI

Cînd se vorbeşte despre raportul dintre cultură şi televiziune, se amestecă adesea două sensuri diferite: 1. cultura televizuală, televiziunea ca o formă specifică de cultură, şi 2. prezentarea la televiziune (în acest caz concepută ca simplu vehicul de transmisie) a Culturii în sensul tradiţional al cuvîntului. Discutarea de-a valma a celor două sensuri duce adeseori la confuzii. În special oamenii de cultură: artişti, scriitori, oameni de ştiinţă se referă strict la sensul 2, şi ar dori ca televiziunea să comunice numai „cultură înaltă”. Este aici o neînţelegere a specificului „bisericii catodice” care înfundă dintru început discuţia. De aceea vreau să mă refer pentru început la primul sens. În ciuda faptului că trăim într-o civilizaţie a vizualului, că ecranul din dormitor şi sufragerie ne-a ocupat imperialist viaţa, ne-o determină şi ne-o controlează, populaţiei noastre îi lipseşte un minimum de educaţie vizuală. Unde învaţă copiii noştri să „citească” un mesaj strict adresat ochiului, o reclamă, un video-clip, un afiş electoral, un cadru de imagine din studio, o fotografie, o combinaţie de culori? Nicăieri. Le lipseşte fie şi un elementar sistem de evaluare a calităţii acestor texte nescriptice. Nu-i vorbă, că nici unii dintre lucrătorii în domeniu (operatori, regizori, scenografi etc.) nu par foarte departe de un lăutărism anestetic. Să nu plutim însă în generalităţi: iată una dintre cele numai două emisiuni care ne prezintă zilnic o apariţie editorială. Pentru că, inevitabil, emisiunea are un caracter static, deşi nu durează decât aproximativ 5 minute, cuiva i-a dat prin minte să mişte tot timpul camera, care se mută într-un ritm de clip muzical de la o copertă la alta, singurul efect obţinut nefiind unul de „dinamizare”, ci doar de ameţire a privitorului care nu se poate concentra la cuvintele (totuşi aici ele rămîn esenţiale) prezentatorului. O eroare de concepţie gogonată. Din aceeaşi cauză, probabil, nici nu avem comentatori profesionişti de televiziune în presa scrisă, culturală sau cotidiană, care să facă educaţia (horribile dictu) telespectatorului. Comentariile de televizune se situează la noi la nivelul bîrfei, al miştoului sau al unui incontrolabil „îmi place”, „nu-mi place”. Exemple şi aici: nu întîmplător cele mai proaste, ilizibile, rubrici din România Literară şi din Cotidianul (am ales publicaţii de ţinută pe care le parcurg cu plăcere) sunt tocmai cele referitoare la televiziune. Personal, de mulţi ani de pe cînd Bogdan Ghiu făcea o asemenea cronică în Dilema, nu am mai citit o analiză făcută profesionist, cu o stăpînire a imensei bibliografii a domeniului şi a întregii problematici specifice universului mediei electronice. Intelectualul român are un dispreţ nejustificat şi neproductiv faţă de forma de (sub)cultură a televiziunii. „Sub” nu are aici nici un sens peiorativ, ci doar unul topologic, de clasificare, aşa cum subspecia în biologie nu este nicidecum inferioară speciei. De aceea el va fi oripilat şi-i va fi imposibil să accepte că şi Big Brother şi telenovelele şi Monica, ba chiar şi Ceao Darwin fac parte dintr-o formă de cultură populară ce nu poate fi ignorată. Ce-şi are explicaţiile ei sociologice, psihologice şi istorice. Nu discut aici implicaţiile ei etice sau estetice. A-i decreta însă pur şi simplu arogant inconsistenţa e inutil şi contraproductiv. Ea se impune precum hoardele barbare împotriva filosofilor bizantini. Realizatorii invocă divinitatea abstractă a ratingului şi sunt perfect acoperiţi în faţa conştiinţei (?) lor. Celebra deja dezbatere dintre Pruteanu şi manelişti a arătat îndestul cît de nepregătit este omul de cultură să discute adecvat despre formele populare ale acesteia.
Ca să avem televiziuni profesioniste şi spectatori educaţi ne trebuie o cultură a (tele)vizualului intrată în fibra „naţiunii de televiziune” şi o îndelungă educaţie a imaginii. Aroganţa „intelectuală” nu foloseşte în acest caz la nimic. Ceea ce-i îngrijorează pe paznicii templului este impenetrabilitatea catodică la informaţia culturală. Aici ne aflăm într-adevăr într-un punct de inflexiune a unui franc analfabetism, dincolo de orice sofisticate teoretizări ale egalitarismului postmodernist. Las la o parte canalele cu profil strict cultural, ele sunt oricum urmărite doar de cei direct interesaţi (o menţiune pentru România Cultural, care a suferit un benefic proces de dezmorţire, arătînd că se pot face emisiuni şi talk-showuri inteligente şi vioaie pe teme foarte specializate). Mă refer doar la canalele „generaliste”. Dacă te-ai lua după ele, viaţa noastră culturală tinde vijelios spre zero. Rareori ni se aminteşte în jurnalele de ştiri despre vreo premieră teatrală, un vernisaj sau vreo lansare de carte, niciodată nefiind clar criteriul după care a fost ales tocmai acel eveniment. În acest timp, fapte şi personalităţi culturale rămîn în strict anonimat. N-am văzut niciodată difuzată, de pildă, una dintre conferinţele Microsoft sau Cuvântul, una dintre dezbaterile de la NEC, de la GDS sau de la Memorialul Sighet, chiar una dintre şedinţele Academiei, întîlnirile scriitorilor de la Mangalia sau ale diasporei de la Sinaia ar fi meritat şi ele redate pe larg. Au apărut într-unul sau altul dintre aceste foruri cam tot ce are mai bun intelighenţia noastră, ba chiar şi personalităţi ale culturii europene, (unele din trecut prin ţara noastră complet ignorate de către televiziuni). Obsesia ratingului este, în aceste cazuri, o prostie, o dovadă de incultură. Aici ne lovim, ne blocăm în modelul Iosif Sava. Mulţi nu pot concepe alt model de emisiune culturală decât Seratele. Un singur avantaj aveau acestea: timpul. Un talk cultural trebuie să aibă a anume largheţe temporală, nu poate fi redus la o jumătate de ceas, o argumentare sau o dezbatere contradictorie are nevoie de un spaţiu de desfăşurare suficient, nu pot fi reduse la o jumătate de ceas. Dar figura moderatorului aşezat în fotoliu şi care discută la nesfîrşit cu invitatul său nu este deloc ceva atractiv, dacă invitatul nu este o figură cu harul oralităţii. Accesul „culturii majore” la spectator prin micul ecran este o eternă chestiune insolubilă. Trebuie infinit mai multă cultură, inteligenţă, ştiinţă a meseriei ca să prezinţi la Jurnal o carte eveniment decât un accident de circulaţie. Aici stă secretul că doar cel de-al doilea tip de evenimente apare pe ecran. Şi frustrările disperate ale culturalilor noştri, care nu înţeleg că nu orice act cultural poate trece sticla. Între cele două domenii există, din păcate, o ruptură, spre paguba amîndurora. Scriitorul nu înţelege că nu poate exista fără mediatizarea oferită de televizorul detestat, omul de televiziune nu înţelege că există şi un public ţintă deloc redus numeric care nu gustă Vacanţa Mare, ci o discuţie cu Cristian Bădiliţă. Amîndoi pierd din această duşmănie reciprocă.
Numai creşterea nivelului mediu de cultură al populaţiei va duce la creşterea calităţii culturale a programelor. Românii au inventat un cuvînt valiză, cred inexistent în alte limbi, tembelizor. El defineşte perfect o întreagă semiotică apocaliptică, distopică a hipnozei ecranului care va duce la o golire şi la o nivelare a minţilor. Noua gîndire arestată este prizoniera nu a unor ideologii, ci a moderatorilor, serialelor, clipurilor publicitare, „specialiştilor” în toate domeniile, de la bucătărie şi amenajarea interioarelor, la creşterea sînilor, la cutremure, conspiraţii ale serviciilor secrete şi cauzele încălzirii globale. Ştergerea distanţei dintre eveniment şi relatarea lui, obsesia transmisie live, de la revoluţie la războaie, de la catastrofe naturale la naşteri sau sinucideri, este chiar ştergerea diferenţei dintre realitate şi ficţiune. Transmis în direct, ca încărcat astfel cu maximum posibil de autenticitate, un eveniment se ficţionalizează, prin însuşi actul comunicării sale instantanee. Această ştergere a graniţei dintre real şi fictiv face forţa indestructibilă a televiziunii. Şi slăbiciunea ei principală. Televiziunile noastre sunt însă în faza copilăriei, nu au descoperit puterea (manipulatorie şi financiară) a inventării evenimentului care tocmai se produce. Ele se mulţumesc să gîdile sub burtă flămîndul telespectator. Flămînd nu de imagini, ci la propriu. Spaţiu de evaziune, neconcurat de nici un altul, aşa cum se întîmplă în ţările cu o cultură modernă asimilată până la capăt, televiziunea noastră nu-şi poate construi o imagine de sine (post) modernă tocmai pentru că nu trăieşte într-un spaţiu concurenţial.
Neadaptaţi noului mediu electronic (existent practic la noi doar după 1990) oamenilor de cultură le vine greu să accepte adevărul că numai ceea ce se dă la televizor există. Ne place sau nu ne place, asta e. De aceea orice anchetă făcută pe stradă, în licee sau chiar prin universităţi cu întrebarea: ce oameni de cultură români contemporani cunoaşteţi? – va da invariabil aceleaşi 3-4 nume de oameni care „umplu ecranul”. Este aici un cerc vicios: realizatorii merg pe mîna celor care ştiu că sunt cunoscuţi de public, deci cresc ratingul, fără să facă minimul efort de a aduce „feţe noi”, (riscul meseriei) şi astfel acestea sunt condamnate etern la anonimat, chiar dacă ating excelenţa în domeniul lor. De aceea peisajul cultural din televiziuni este exasperant de monoton.
Sigur că după aceste generalităţi, ar merita umblat la cîteva analize de amănunt. Dar deja intră peste noi ştirile de seară, aşa că trebuie să ne oprim aici. Poate continuăm în emisiunea viitoare.

2005

solidaritatea intelectuală

VEDERE PRIN STOMAC

Cine mă puse pe mine… cum zice cântecul, să-i propun redactorului nostru şef această temă? Despre care nu se poate scrie cu calm. Ideea a pornit, mărturisesc, dintr-o evidentă şi irepresibilă exasperare. Valul de anti-intelectualism care s-a revărsat de câteva luni cu o energie fantastică m-a pus pe gânduri. Ziarişti ignari lipesc etichete de „aşa-zişi intelectuali”, orice polemică este sugrumată în faşă de afilieri secrete. Presa, inclusiv parte din cea culturală, lucrează cu ciocanul lui Marx sau cu cel al lui Nietzsche. Demolează adică în loc să construiască. Solidaritatea este o dulce utopie. De ce totul e deşirat? Căci solidaritatea trebuie să fie, vorba unui filosof care a devenit post mortem piatră de poticnire şi de violentă sciziune, fără voia lui evident, trebuie să fie întru ceva, are nevoie de un coagulant puternic, în stare să ne oprească alenea curgere („se cobor la vale”) spre neantul valah. Unde să găsim acest grăunte de sare în jurul căruia să cristalizeze totul? Când la o repede ochire peste, ce vedem: orice iniţiativă constructivă: MŢR-ul lui Bernea şi Irina Nicolau (trecuţi într-o lume mai puţin crâncenă), Humanitasul lui Liiceanu şi Bookfest-ul organizat de el, NEC-ul lui Pleşu, UNITER-ul lui Caramitru, „Palma” luată de Mungiu, reforma învăţământului urnită de Andrei Marga, proiectul Cărtureşti, GDS-ul, ICR-ul lui Patapievici, premiile din cultură, toate dar absolut toate au fost prelucrate nu cu mortarul zidarului care construieşte, ci cu acidul atoate-dizolvant al stomacului uriaş care ne digeră pe toţi, cotidian. Înainte de a înfiinţa ceva totul trebuie des-fiinţat, şi în primul rând cei care au nebunia să înfiinţeze.
Aşa am ajuns la starea patologică de a ne bucura că un lucru rezistă, în loc să ne bucurăm că el există. Şi să consumăm infinit mai multă energie pentru a-l păstra în funcţiune decât pentru a-l perfecţiona. Facem mare caz că societatea românească este una anomică, destructurată, lipsită de coeziune şi de ideal, de spirit civic. Dar nu este însăşi casta intelectuală astfel? Oferind indirect şi implicit cel mai nefast model. Am spus bine, casta. Căci trăieşte închisă, cu minime legături cu ţara reală, complet absorbită de vederea din interiorul stomacului, de luptele intestine, ca să-l cităm pe Tatăl nostru Caragiale. În această baie de acizi, coeziunea apare drept o utopie. Asimilarea, şi ea dificilă. Nici un Proiect nu pare suficient de bun, de generos pentru a îngădui senina viziune impersonală şi acceptarea acestuia de către toată lumea. Totul este instantaneu personalizat: a, îl ştiu eu p’ăla! Trebuie mereu să găsim resorturile ascunse: cutare vrea să facă asta: Ce urmăreşte? Cine-l sprijină? Pe cine vrea să luxeze? S-a spus de mult că mitul nostru fundamental nu-i Mioriţa, ci Meşterul Manole cu implacabila ruinare nocturnă a ceea ce s-a construit peste zi. Cu observaţia că noi înşine dărâmăm ceea ce am construit. Ne simţim triumfători printre ruine (reale sau de instituţii şi proiecte), prilej excepţional pentru ieremiade despre nimicnicia românească. Aşa se explică şi lugubra inversare a sensului care face ca Dărâmătorul cel mai funest din istoria României să apară în mentalul colectiv drept Constructorul prin excelenţă. „Nu pot vărui ăştia cât a construit Ceauşescu”. O întreagă metafizică diabolică zace în această frază bine impregnată în creieraşul unui popor de Doreli. Şi cum ar fi altfel când mai niciuna dintre marile iniţiative culturale nu ajunge la marele public… Aţi văzut la televiziunile noastre (nu la TVR- Cultural, la celelalte) vreo transmisie de la minunea numită MŢR? S-a transmis vreo conferinţă Microsoft sau cele de la Teatrul Naţional? I-aţi văzut la un singur talk-show invitaţi pe absolvenţii NEC? Ştie cineva de la televiziuni de Centrul de cercetare a imaginarului de la Cluj sau de A treia Europă de la Timişoara? Sunt promovate formaţiile de muzică alternativă, de dans modern sau teatru neconvenţional? Festivalurile de film? Hai sictir – aud răspunsul – nu fac rating!
Şi recădem în bolul indistinctului repede digerabil: trebuie să dăm poporului numai ceea ce se digeră uşor şi repede. Iar uniţi, ticăloşii de intelectuali l-ar putea hrăni, Doamne fereşte, cu valori culturale şi morale autentice! I-ar putea arăta că există şi altă vedere decât cea exclusiv din perspectiva stomacului. Şi atunci băieţii lucrează cu sârg nu întru ideea românească, ci împotriva ei prin dezarticulare, dizolvare, descentrare, anihilare. Cândva scriam cu acelaşi năduf (e mai mult de un deceniu de atunci) că nu există o cultură română ca ansamblu, ci doar câteva minunate iniţiative individuale de care ne agăţăm ca înecatul de pai. Nici o Reţea care să se închege, un sistem. Observ acum că situaţia nu s-a schimbat, nici o iniţiativă publică dusă cu bine până la capăt. Dar, aud o întâmpinare, într-o societate pe care ne străduim s-o dezvăţăm de gregarism, de colectivism, şi s-o obişnuim cu individualismul contemporan demo-liberal, nu este pledoaria aceasta pentru solidaritate contraproductivă şi revolută? Asta înseamnă să ai o imagine cu totul greşită, forjată după lecţiile de socialism ştiinţific, despre istorie. Spaţiul politic şi cultural democratic, capitalist şi liberal s-a forjat tocmai prin depăşirea egoismului şi încurajarea solidarităţii ca valoare supremă. V-aţi gândit cum au apărut de pildă Băncile, o invenţie umană care nu ar funcţiona fără dubla valoare a încrederii şi a solidarităţii? În mod sigur ele nu ar fi putut fi inventate în România, tărâm pitoresc al eternei suspiciuni. E doar un exemplu despre carenţa în digestia noastră naţională a vitaminei numită solidaritate. Despre care cu siguranţă vom mai vorbi căci deocamdată nu se fabrică nici o Bază care să neutralizeze acidul mentalo-ideologic-geo-politic care ne dizolvă feeric ultima fibră de identitate.

2007

sexul în literatură

F… C… M… P… P…

Pornesc de la o limpede şi utilă disjungere de sensuri pe care ne-o propune Octavio Paz între dragoste şi erotism în eseul său Dubla flacără. „Cel mai vechi, cel mai vast şi esenţial este sexul. Este izvorul primordial. Erotismul şi dragostea sunt forme derivate din instinctul sexual – cristalizări, sublimări, perversiuni şi condesări care transformă sexualitatea şi, de multe ori, o fac de nerecunoascut. Ca în cazul cercurilor concentrice, sexul este centrul şi pivotul acestei geometrii pasionale”. În faţa unui fenomen evident în literatura română a ultimului deceniu (şi nu numai în literatură, teatrul, filmul, arta plastică, happeningurile televiziunea, muzica lejeră, toate formele de artă underground şamd cunosc acelaşi fenomen): sexualizarea intensă sau dezinhibarea limbajului, critica a încercat să analizeze şi sistematizeze această evidenţă. Observ însă două rînduri de confuzii. Una este semantică: folosirea de-a valma a cuvintelor: dragoste, sex, erotism, pornografie, vulgaritate, licenţiozitate Alta, mai insidioasă, este a domeniului de aplicare. Căci una este tema erosului dintr-un text şi alta este erotizarea/sexualizarea limbajului. Nicolae Manolescu a scris în mai multe rînduri despre lipsa tradiţiei unui limbaj erotic în literatura noastră. În limba română cuvintele denumind organe şi funcţii fiziologice sunt automat resimţite ca vulgare. În consecinţă, orice descriere a unui act sexual este taxată automat drept pornografică. Avem o literatură pudică în care exemplele de licenţiozitate acuzată, de la Micuţa hasdeeană la Maitrey a lui Eliade fac figură de texte de pension dacă le comparăm cu tradiţia occidentală, de la Satyricon-ul lui Petroniu la Decameronul boccacian şi fanteziile Marchizului de Sade şi până la Vergile lui Apollinaire (ca să nu citez decât cîteva texte clasice accesibile cititorului român în traduceri). Texte apropiate de acestea nu aflăm în literatura noastră, chiar dacă ne raportăm la jocurile erotice din haremurile Înaltei Porţi descrise cu minuţie de Cantemir în Sistemul religiei mahomedane sau de cutare scenă tipărită aberant cu litere mici în ediţia completă de Opere eminesciene în care iubitul îi desface picioarele partenerei întinsă pe o masă. Iar povestirile licenţioase ale lui Creangă nu sunt amintite, necum analizate, în istoriile literare, deşi ţin literalmente de statutul de capodoperă. Şi deşi ne-ar ajuta aici şi folclorul în care nu există numai Mioriţa, ci şi povestiri sau strigături foarte pe şleau.
La acest capitol al erotizării (care nu se confundă, cum par a crede unii scriitori, cu folosirea cuvintelor absente din dicţionar) literatura, dar şi limba, română au de recuperat o întîrziere multiseculară. Lucru care pare a-i preocupa intens pe unii scriitori din ultima generaţie. Care vor să refacă rapid traseul. Dar a pune trei acuplări pe pagină şi o mulţime de cuvinte „interzise” este un mod puştesc de a şoca şi atît, nu are nimic de-a face cu literatura. Cu atît mai vinovaţi îmi par criticii care încurajează nediferenţiat asemenea producte pentru curajul lor. Fără a mai lua în considerare şi alte criterii. Curajul este o calitate, dar nu o calitate literară, chiar dacă literatura mare a fost dintotdeauna curajoasă. Sunt mefient faţă de ipocrizia cenzorilor moralişti, a pudibonzilor de serviciu, faţă de rostul bulinei roşii de pe ecran şi, în general, a oricărei forme de fardare a realităţii. Ascult cu interes unele cîntări ale BUG Mafia, de pildă, chiar dacă nu e genul meu preferat de muzică. Dar, cum spunea Costi Rogozanu cu dreptate, a confunda lupta pentru libertatea de exprimare cu libertatea de a utiliza limbajul porcos, e parcă o miză prea insignifiantă. E lucrul pe care îmi pare că-l uită unii scriitori şi scriitoare, dornici să şocheze. Ceea ce e în sine foarte sănătos într-o societate în care înţepenirea mentalităţilor şi meschinăria mic burgheze sunt simptome grave şi generale. Este necesar, dar nu este suficient ca să faci literatură. Aş mai adăuga în trecere ca un fapt demn de remarcat şi de lăudat că în acest tip de literatură se aude foarte pregnant vocea feminină, mulţi dintre scriitorii care cultivă această literatură şoc sunt, de fapt, scriitoare, „cu coaie”, cum zice pe bună dreptate Radu Cosaşu. Ţinînd seama că în canonul nostru şcolar nu există nici o scriitoare, fenomenul merită urmărit.
Sigur că experienţa acestor scriitori va deveni o bază pentru o altă literatură română, imposibil de prezis astăzi ca structură, deşi este evident că ea se naşte în ultimul deceniu. Este un exerciţiu necesar pentru şlefuirea limbii, educaţia cititorului ipocrit, îmbogăţirea literaturii. Dar trebuie să ţinem seama de întîrzierea enormă care ne desparte de literaturile mari. Un Henry Miller sau un Michel Houellbecq (citească drăguţul de cititor Platforma, pentru a se desluşi ce va să zică sexualizarea textului) îşi au opera încadrată într-o tradiţie literară şi culturală ca şi inexistentă la noi. Şi ca atare şi capabilă de a provoca dezbaterea culturală care dă viabilitate sistemului. E vorba aici de o dimensiune mai amplă decât cea strict literară, care ţine de educaţie, moravuri, religiozitate, adaptare la lumea post-modernă, sistem de valori şi altele.
Dar mă întorc la aspectul strict literar şi lexical al chestiunii pentru a trage o concluzie cu totul provizorie: importanţi nu sunt scriitorii care-şi povestesc performanţele sexuale în text, ci scriitorii care chiar ştiu să provoace orgasm textului. Nu cititorului.

2004

elite

ÎN ZBOR INVERS LE PIERZI

Pe dumneavoastră nu v-au plictisit discuţiile astea despre elite? Anoste, monotone, neducând la nimic serios din punct de vedere intelectual. Mascând prost invidii şi ranchiune. Aparent „inteligente”, blindate cu bibliografie anglo-saxonă obligatorie, şi care lansează în cel mai bun caz câte o formulă menită sa facă deliciul galeriei, gen „boierii minţii”. E indecent şi dovadă de prostie finală porţi un război împotriva elitelor intelectuale, căci ele sunt puse în discuţie, în numele unei „democraţii a valorilor” înţeleasă aiurea şi asta după un cataclism istoric în care eliminarea creierelor a fost temelie şi miez politic. E o miopie istorică gravă şi o deficienţă morală pe seama elitelor intelectuale tot răul din istoria trecută (şi, pe cale de consecinţă, prezentă) a ţării, fără să vezi că tot lor (şi numai lor) le aparţine şi tot binele cât ne-a fost şi ne este. A reduce, apoi, noţiunea de elită la elita intelectuală este iarăşi nepermis reducţionist. Comuniştii erau mai generoşi, ei au atacat, fără discriminare, toate elitele. De la ţărani, muncitori şi negustori la jurişti, medici, clerici şi artişti. Nu voi intra deci în această inutilă ceartă. Se întâmplă să ne desfăşurăm pe hârtie gândurile la câteva zile după ce a fost dat publicităţii un sondaj de opinie despre consumul cultural al românilor despre care sper că va stârni vâlva meritată. Acest sondaj ridică problema, cu adevărat importantă pentru mine, comunicării dintre palierele societăţii. Faţă de rezultatele acestui sondaj, toate „teoretizările” unor Adrian-Paul Iliescu & comp. fac o jalnică figură.
Postularea unei rupturi între „cultura elitelor” şi „(in-)cultura de mase” este pusă exclusiv în seama „elitismului”, ceea ce ne duce rapid la indicaţiile de partid privitoare la datoria artistului de a coborî în mijlocul maselor. Fenomenul este, în fond, mult mai simplu. Ni-l putem imagina ca pe un vast sistem de rădăcini şi vase capilare prin care cultura se difuzează la toate nivelele. Apucaţii, veleitarii, poeţii de duzină, pictorii amatori, cântăreţii în baie, cenacliştii impenitenţi, artiştii de cămin cultural, belferii, adolescenţii Poter-izaţi, doamne şi domnişoare bovarice, ei toţi sunt sarea pământului, ei formează acea ramificaţie invizibilă prin care cultura „mare” (mi-ar trebui şi nişte ghilimele într-adevăr mari pentru că nu cred, evident, în această dihotomie) circulă prin tot organismul social. Nu te poţi alarma că tinerii nu se duc la cinematograf sau nu cumpără cărţi, când într-o mulţime de orăşele (ca să nu mai zic de comune) sălile de cinema şi librăriile au fost de mult înlocuite de instituţii mai aducătoare de cheş. Rămâne singura ofertă generoasă: televiziunea. Ea formează, cu bune şi rele, ground-ul cultural mai mult decât şcoala şi toate celelalte instituţii culturale la un loc. Ea este pur şi simplu celălalt nume al culturii de masă. Prin studenţie, parodiam cu hohote o replică din nu mai ştiu ce film românesc cu partizani, în rostirea inegalabil răguşită a lui Vasile Niţulescu: „Ocupaţi gările!”. Translatând, primul imperativ al elitelor actuale ar trebui să fie: ocupaţi televiziunile! Nu vă mai văicăriţi că ele sunt ocupate de manelişti. (programul calculatorului îmi subliniază acest cuvânt cu roşu, semn că atunci când a fost conceput el nu exista în dicţionar. Fugit ireparabile tempus). Şi ei sunt oameni ai unui anume tip de cultură, perfect reprezentativă pentru un anume segment social. A nu-i diaboliza dar nici a nu accepta invazia ţiganizantă (frica de cuvinte a corectitudinii politice mi se pare simptomul ei cel mai grav) peste tot, de la viaţa cotidiană la politică şi mass-media. Cultura elitelor trebuie să ştie să se vândă la concurenţă nu cu aşa-zisa cultură populară, ci cu pseudo-cultura. Orgoliile, predicile pruteniene, ţâfna nu folosesc. De fapt, aici nu cultura în sens creativ este aici în discuţie, ci instituţiile culturale, adevărata, enorma durere de care suferim. Dar asta este o altă temă…

2006

Succesul literar

S U C C E S!

Să eliminăm dintru început ipocrizia şi didacticismul. Ipocrizia celor care spun: nu mă interesează succesul. Didacticismul care impune să explicăm: ce este valoarea, ce este succesul care este raportul dintre ele: supraunitar (valoarea unei opere depăşeşte succesul ei de public), egal cu 1 (valoarea şi succesul merg împreună) sau subunitar (succesul depăşeşte valoarea). Lucrăm cu imponderabile şi lucrul cel mai simplu este să constatăm existenţa celor doi factori. Există valoare şi există succes de public (dar şi succes de critică, ceea ce mai complică odată ecuaţia). În ce fel se determină reciproc cele două? Introducem, în plus, şi coordonata timp, care depăşeşte uneori cu mult dimensiunile unei vieţi. Cazul Van Gogh de pildă. Iar, pentru deceniile din urmă, vedem că succesul este o funcţie de marketing, deci o carte sau un tablou se supun exact aceloraşi legi ale vânzării-cumpărării ca şi o pereche de pantofi sport sau o pereche de blugi. Şi, dintr-o dată, ecuaţia care la început părea simplă, compusă doar din doi termeni, s-a îmbogăţit cu prea multe necunoscute.
Instrumentarul sociologului este aici neapărat necesar, ca şi cel al psihologului. Dar, în fond, ne întoarcem la o temă dezbătută în aceste pagini acum vreo două numere: recunoaşterea valorii. Căci, în termeni sociali, o valoare recunoscută se traduce prin succes de public. Un public educat, cu un grad de şcolarizare înalt, cu o programă armonizată şi un backgrund de „cultură generală” (o sintagmă evacuată din limbajul cotidian şi din proiectele didactice ca pernicioasă), format într-o şcoală exigentă va avea cu siguranţă un alt consum cultural decât cel compus din cetăţenii în maiou, mâncători de seminţe şi ascultători de manele din faţa blocului unde fumegă eternul grătar. Teoria ca teoria, practica ne dă nume. Numele care vinde, se ştie, produsul. Ne aflăm într-un cerc plin de vicii de toată frumuseţea. Numele vinde cartea, dar cum ajungi să-ţi faci un nume? Andrei Pleşu, de pildă. Spre stupoarea unora, simpla sa prezenţă va vinde, este o garanţie. Acum câţiva ani cartea sa despre îngeri, o carte foarte specializată, în afară oricum a interesului la zi al publicului şi nu tocmai facilă la lectură, a făcut nişte vânzări record. Sigur că majoritatea celor care au cumpărat-o e departe de a avea preocupări „spirituale”. Poate unii chiar s-au străduit să o citească. Succesul, oricum, a depăşit anticipările. Alt caz: Mircea Cărtărescu. Sigur că Orbitor, un roman extrem de dificil prin luxurianţa sa tropicală a imaginarului, a avut succes. De ce iubim femeile, însă, a fost o adevărată lovitură. O carte scrisă special ca să aibă succes la un public cât mai larg, fără a coborî ştacheta. Aici deopotrivă numele autorului, titlul, dar şi conţinutul au determinat fulminanta cerere de pe piaţă. Întrebarea este: avem de-a face cu acelaşi tip de succes ca în cazul Codului lui Da Vinci sau al lui Harry Potter? Tot succes se cheamă.
Dinspre partea artistului privind, succesul înseamnă putere. Ne astenizează, în general, nu atât lipsa personală de succes, cât succesul celuilalt. E comod să ai putere, ca artist, ignorând în acest context o seamă de servituţi care sunt presupuse şi care, se cunosc destule cazuri, au sfârşit prin a distruge artistul însuşi. E comod, pentru că, dacă ştii să distribui adecvat această putere, dacă ştii să te fereşti de a ajunge „vedetă”, asta îţi dă o invidiabilă independenţă, o siguranţă a traiului cotidian, îţi permite să nu-ţi iroseşti forţele în lupta de uzură din care niciodată nu poţi ieşi învingător, cu grijile zilei. Un alt distinguo este de făcut între succesul artistic şi cel administrativ. Uneori, primul îl poate aduce pe al doilea (niciodată invers, chiar dacă, în virtutea vremelnicii puteri deţinute îţi poţi permite tiraje mamut sau traduceri în alte limbi). Dar dacă ajungi să nu mai percepi în sinele tău cel mai adânc graniţa dintre ele, eşti terminat ca artist. O metodă de a evita nevroza succesului cu orice preţ este apelul la succesul de stimă. Pare a fi un paliativ dar… Cu alte cuvinte, dacă ai doi, trei oameni la a căror părere ţii cu adevărat, cărora le preţuieşti verdictul ca pe o investire, atunci un cuvânt de apreciere din partea lor va conta mai mult decât un tiraj de masă rapid epuizat. Sunt şi diferenţe să le zic aşa genetice, care ne vor spune de la început că, de pildă, un roman se va bucura de mult mai mult succes decât un volum de poezie. Că Rebreanu va fi mai citit decât Mateiu Cargiale (deşi la un celebru sondaj de acum câţiva ani printre criticii literari Craii a ieşit ca fiind cel mai bun roman românesc). Există şi va exista, altfel spus, un anume fel de artă făcută pentru un cerc relativ îngust de rafinaţi şi de snobi şi care îşi atinge succesul atunci când se impune în aceste teritorii foarte strict delimitate ale Publicului.
Pe de altă parte, în ţările cu bună aşezare socială, avem o instituţie care impune de multe ori o carte: cea a premiilor literare. Acolo un premiu înseamnă vizibilitatea publică, apariţii în media, sporuri de tiraje şi ediţii noi, turnee de prezentare a cărţii în întreaga ţară (iată ceva ce la noi lipseşte cu desăvârşire), un premiu te impune. La noi, nu înseamnă de cele mai multe ori decât scandaluri, contestarea juriilor, şi rămân oricum lipsite de urmări evidente în ceea ce priveşte notorietatea şi bugetul autorului. Asta şi din cauza alergiei noastre la ierarhii. Şi a lipsei culturii dintre subiectele la ordinea zilei din presa noastră. Nici măcar când Mungiu a luat Palme d’Or (ceea ce înseamnă Succesul cu majusculă) ziarele noastre n-au catadicsit să-i acorde în întregime prima pagină. Cum ar fi meritat. Ce să mai spunem atunci de acordarea premiilor US care trece într-un absolut anonimat, neştiută decât de cei direct interesaţi? Revistele culturale se complac într-un circuit închis, ele nu se adresează „publicului” ci confraţilor. Nimic de aşteptat de la ele, ca tiraj şi influenţă sunt neglijabile. Un rol mult mai important îl are televiziunea şi, pentru un popor catodico-dependent, o prezenţă mai insistentă la televizor asigură un succes imposibil practic de atins pe alte căi.
O literatură are nevoie de cât mai mulţi autori de succes. Ei „împing” cărţile spre public. Rumoarea aceea indefinisasbilă care se creează în jurul unei cărţi, uneori chiar înainte ca ea să apară, este, în fond, succesul ei. Şi acest zgomot de fond ar trebui să fie creat şi întreţinut de nişte oameni specializaţi care se numesc îndeobşte critici literari şi care ar trebui, prin prestaţia şi prestigiul lor, să impună o anume carte sau un anume autor interesului public. Or, critica noastră literară suferă de un acut nombrilism, ea se adresează aproape în exclusivitate celor care deja ştiu, deşi ea ar trebui tocmai să provoace alchimia transformării ne-cititorului în cititor. Cu excepţia notabilă a lui Dan C. Mihăilescu, ne lipsesc mediatorii. Prin anii 90 scriam un articol în care, parafrazând o replică celebră a marelui actor Vasile Niţulescu dintr-un film „cu activişti”, îndemnam: ocupaţi televiziunile! Le ceream anume oamenilor de cultură să folosească forţa teribilă a mesajului televizat, să nu lase ecranul ocupat de imbecilitatea agresivă. Din nefericire, am anticipat exact, şi stadiul la care am ajuns azi ţine deja de patologia socială. Trăim într-un vid de autoritate şi un critic care scrie/vorbeşte despre cărţi într-un supliment cultural al unui ziar de mare tiraj sau la un post Tv. face mai mult pentru succesul cărţii respective decât o analiză sofisticată într-o revistă de specialitate. Sigur acum că succesul este un ingredient foarte important, dar numai un ingredient. Mirodeniile dau gust minunat mâncărurilor, dar nimeni nu se poate hrăni numai cu mirodenii. Vreau să spun că autorul care se hrăneşte exclusiv după succesul de reţetă ajunge în vacuitate.
Am scris aceste lucruri la rugămintea prietenului Florin. S-a văzut, sper, clar, că habar n-am ce este acela succesul. Vă doresc Succes!

RECUNOŞATEREA VALORII

RE

Elementul central în enunţul temei dumneavoastră este acest buclucaş, platonician prefix: RE. El presupune pre-existenţa valorii, mai precis o precedentă întâlnire, o fiinţare anterioară în care eram vecini de apartament, o anamnesis şi – îndeosebi – o imuabilitate a valorii, în aşa fel încât să-i putem spune tandru: „vai, dragă, dar nu te-ai schimbat deloc de când nu ne-am mai văzut!”. Acest sentiment al unui déja vu inevitabil dă valorii un ce iremediabil desuet.

Valoarea pare a umbla pe drum – sugerează acest prefix – precum Dumnezeu cu Sfântul Petru în basmele româneşti, în straie umile şi greu este să-i recunoşti sub acest deghizament puterea. Iar chenoza valorii presupune şi o iniţiere, cel care o recunoaşte şi se va bucura finalmente de darurile ei este un ales. „Luminate crăişor, miluieşte baba cu ceva!” zice Sfânta Duminică în basm şi numai cu atenţia concentrată, generozitatea şi deschiderea fiului de crai ea îşi va arăta adevăratul chip. Trebuie „să miluieşti” cel mai neaşteptate şi uneori umile arătări pentru ca valoarea să ţi se dezvăluie.

Dar cine trebuie să recunoască valoarea? Există o castă specializată, un fel de trupe de desant care văd pentru prima oară configuraţia frontului inamic. Îşi spun critici. Ei au, de multe ori, specializarea, instrumentarul necesar, perspectiva suficient de cuprinzătoare (în timp şi spaţiu) pentru a da un diagnostic presupus corect. Dar fiecare dintre noi ştie o întreagă antologie de cazuri în care iluştri critici s-au înşelat profund. Capodopere atestare de timp (singura apreciere infailibilă, se spune, eu am dubii) fost-au, la vremea lor dezaprobate de critici cărora nu cultura sau priceperea li se puteau reproşa, nici măcar buna intenţie. Ceea ce ne duce la un salutar scepticism. Această castă explicativă este – totuşi – necesară precum un ghid în pustie. Ea ştie să pipăie valoarea şi să strige sus şi tare că este. Şi când nu ştie, se pricepe să mimeze atât de bine, încât îi păcăleşte pe toţi cu tonu-i doct. Dar, dincolo de acest cerc închis, există marea validare colectivă, hoarda hulită sau adulată. Ea cum recunoaşte valoarea? Mecanismul e complicat şi nimeni nu l-a putut pătrunde în toate arcanele lui. Ba, constatăm stupefiaţi (vezi mai jos) că ea impune valoarea. Nu este valoroasă o anume operă în sine, ci cea care a fost recunoscută prin scrutinul implicit al valorii de pieţă. Mahler şi maneaua. Ştiinţa secretă a lui da Vinci contra Codul lui da Vinci.

„Veţi auzi cu urechile voastre şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi vedea” (Marcu 13-14) „Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi, uitându-vă, vă veţi uita, dar nu veţi vedea. Că s-a învârtoşat inima poporului acestuia şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă la Mine şi să-l vindec” (Isaia 6, 9-10) Avem în aceste texte canonice întreaga dialectică a (ne)recunoaşterii valorii datorită lemnificării organului receptor „inima” cu care trebuia „să înţeleagă”. Valoarea pare doar în aceste cazuri evidentă, ea este doar coajă, superficie, pentru că nu duce la vindecare. Catharsisul aristotelician e treabă grea, cu care arta contemporană nu-şi mai bate capul de mult.

Fericite vremuri (de aceea, poate, li se zice clasice) când opera se construia după reţetare indiscutabile, valoarea era doar o chestiune de adecvare. Mai târziu (şi procesul este convergent cu separarea valorilor ce până atunci trăiau într-un paradisiac sincretism) mitologia creaţiei a recunoscut ca zeu suprem Inovaţia. Şi, brusc, a devenit aproape imposibil să mai recunoşti pur şi simplu valoarea, (şi mă refer acum la cea estetică) pentru că fiecare operă ambiţiona să ofere simultan şi grila de lectură, alături de subiectul propriu-zis. Valoarea nu mai putea fi re-cunoscută, ci, în cfel mai bun caz, cunoscută, pentru că era unică, specifică doar acelui text. Or, grilele sunt literalmente incomensurabile în sens matematic. De aceea recunoaşterea (folosesc acum cuvântul în sens de impunere) valorii e acum proces de marketing, manipulare sociologică, oportunism ideologic… şi mai ştiu câţi alţi factori intervin la un moment dat. Valoarea în sine a rămas un biet subiect de meditaţii pentru câţiva filosofi.

Mitologia „valorii imuabile” a prestigiului inoxidabil al Operei-care-se- impune-de-la-sine este tot ce poate fi mai departe de arta contemporană. Care iubeşte doar şocul şi imediat perisabilul. Se vorbeşte mult despre o confuzie a valorilor. De fapt, nu de confuzie este vorba ci despre „democratizarea” lor. Or, „democratizarea valorilor” este un oximoron de toată frumuseţea. Valoare înseamnă ierarhie, scară ascendentă, verticală. Democraţia este strict orizontală. Criticii de care vorbeam folosesc, mai bine sau mai rău, criterii, adică fac discriminări. De aceea orice act de valorizare presupune o dificilă opţiune, se opune fundamental nivelării zis democratice. Când totul are valoare, de fapt nimic nu mai are valoare. În vremurile clasice opera se arăta cu toată ceremonia, se proclama ca atare şi era de aceea recunoscută. Acum, opera se ascunde şi cere să fie descoperită într-o populistă flatare a inteligenţei receptorului. Obligat să confunde efortul aprehendării estetice cu această încordare rebusistică a minţii. Pe de o parte, deci, opera se pierde în peisaj prin nivelare, pe de altă parte se ascunde prin însăşi filosofia ei de existenţă.

De fapt, fenomenul nu priveşte, cum pare la prima vedere, în primul rând valoarea estetică. El este doar o parte a unei generalizate desacralizări. O devalorizare a umanului exprimată printr-o dezumanizare a artei, cum s-a spus, şi ca atare o trimitere a artei în derizoriu.

În sfârşit, ce justificare să găsim acestui efort de re-cunoaştere a valorii? Omenirea pare a avea treburi mult mai importante. Universurile ficţional-compensatorii îi sunt oferite omului de alte firme decât poezie&roman&dramă SRL. Nu sunt deloc convins că mai este vreun adolescent naiv care să dea babei valoare cel mai amărât mărunţiş. Pur şi simplu nu mai are nevoie de ea. Iar, dacă totuşi o recunoaşte, îi poate spune cel mult: babo, nu mai umbla brambura că te caută moartea pe-acasă!

2006

PRIETENIA LITERARĂ

PRIETENIE VS. SOLIDARITATE

În această vară, ca nicicând, agitaţia intelectuală n-a somnolat în marile vacanţe. Un rol important în această subită agitaţie l-a avut numărul din Dilema Veche despre certurile între intelectuali. Spiritele s-au încins rapid, şi asta a avut – în final – un rol benefic. Paginile multor reviste, ca şi forumurile de pe internet, au luat foc şi combatanţii s-au aliniat de-o parte sau de alta. Ar fi mult spus că s-a stârnit o emulaţie, dar în somnolenţa care caracterizează în general o cultură anchilozată, a fost ca o pală de aer înviorător, dincolo de multele lucruri regretabile care s-au rostit de ambele părţi. Încep cu exemplul acesta pentru că, mai mult ca sigur, o anchetă despre prietenia literară n-ar fi stârnit deloc un ecou de aceeaşi amploare. Nu prea mai suntem noi horaţieni, dar genus irritabile vatum am rămas cu siguranţă, noi, urmaşii Romei. Dacă lăsăm la o parte mitologizarea gen Eminescu şi Creangă, folcloricele prietenii ale lui Nichita Stănescu (prietenii?), şi alte câteva exemple, puţine, vedem că nu prea avem despre ce discuta. Şi, mai ales, de ce discuta. A şti să fii prieten mi se pare un talent, un har pe care îl ai sau nu îl ai. Punct. Şi o chestiune strict omenească, ţinând de intimitatea persoanei, fără legătură cu literatura. Sunt minunate paginile Tiei Şerbănescu despre prietena ei „de dincolo”, Dana Dumitriu, ca să dau primul exemplu care îmi vine în minte, dar ele ţin de alchimia irepetitivă a sufletelor pereche şi atât. Sigur că în istoria literară suntem mult mai interesaţi de cabalele bigoţilor de orice fel, de intrigile din culise, de partea de umbră a lucrurilor. Luminile nu interesează decât manualele de şcoală primară. Mă întreb dacă personalitatea accentuată a scriitorilor permite acea detaşare de sine a prietenului, ieşirea din „cercul strâmt” al propriei opere pentru a te deschide spre opera celuilalt. Chiar aş merge până la a postula că între doi scriitori, egali ca valoare, prietenia este foarte improbabilă.
Cu totul altceva este sentimentul de solidaritate. El înseamnă mai mult şi mai puţin decât prietenia. Mai puţin, pentru că nu antrenează atâtea trăsături ale persoanei. Mai mult, pentru că este, cel puţin la noi, mai rară. Dacă există un simptom grav al scriitorului român, de mulţi acuzat, este tocmai funciara lui incapacitate de a fi solidar cu ceilalţi. Solidar trebuie să fii, uneori, chiar cu inamicul, concurentul tău în ordine strict literară. Or, asemenea cazuri sunt rarisime în istoria noastră recentă. Trecutele vremi bucolice în care scriitorii care polemizau acerb în presă îşi beau apoi în linişte şvarţul la Capşa nu se mai întorc. Printr-un exerciţiu perfect pus la punct, Marele Dresor Roşu, alternând savant biciul cenzurii şi al puşcăriei cu zăhărelul privilegiilor şi al „dezgheţurilor”, a reuşit să atomizeze perfect breasla. Fenomen care, din cu totul alte pricini, s-a agravat după 1989, când nevoia de solidaritate era din nou imperioasă, iar pericolul fizic nu mai exista. Dacă până în 1989 exista scuza „de ce să mă solidarizez eu cu Goma sau cu Dinescu, eu am de scris o operă care e mult mai importantă decât semnătura mea pe o scrisoare, oricât de benignă în fond, către D.R. Popescu?”, după… nu a mai existat nici măcar o asemenea scuză. Sigur că n-au lipsit, au fost chiar cazuri limită precum cel al sprijinului pentru regretatul Mircea Nedelciu. Dar mult mai grave mi s-au părut desolidarizările. Gregarismul. Împărţirea pe căprării, grupările anonimizatoare (chiar cu ilustre semnături), care atacă „din oficiu”, indiferent de ce spune-scrie-face, gruparea adversă. Solidaritatea, fie la nivel individual, fie la nivel instituţional, este carentă.
Lipsa de vizibilitate publică a Uniunii Scriitorilor, inexistenţa Vocii scriitorului în spaţiul public (ca şi a pictorului, arhitectului, actorului, istoricului muzicianului) sunt efecte ale insularităţii în care-şi duce existenţa. Primeşte ajutoare de la partidul-stat şi apoi desfăşoară frumoase arabescuri hermeneutice pentru a dovedi că asta i se cuvine şi că nu implică nici un angajament politic. Sigur că i se cuvine. Problema pe care nu şi-o pune este aceea că n-ar fi trebuit să ajungă în situaţia de a cerşi o pensie specială, că tocmai statul care-l mituieşte (sic!) ar fi trebuit să-i asigure o pensie normală sau nişte drepturi de autor din care să-şi îngăduie faimosul trai decent. M-am îndepărtat de temă? Nicidecum. Pentru că tocmai lipsa unei solidarităţi a făcut posibilă această jignire. Ca istoric literar, prieteniile mă interesează la modul anecdotic şi strict pentru portretul psihologic al subiectului. Dar solidaritatea mă interesează pentru că ea face istoria. Mai preocupaţi de orgoliile personale decât de ceea ce politologii numesc binele public, scriitorii se plâng că publicul nu-i aude. I-ar auzi dacă i-ar vorbi. Între izolarea opacă a creaţiei şi agitaţia agorei, scriitorul român nu şi-a aflat încă o situare adecvată. Pe care nu şi-o poate afla prin iluzia transcendenţei operei. Tocmai dacă şi-ar fi cultivat harul solidarizării şi nu pe cel al devorării aproapelui scriitorul român (de aici sau din diaspora) s-ar bucura azi de un cu totul alt statut social şi chiar material. Cineva a scos acum mulţi ani o „carte cu prieteni”. Era o carte de portrete făcute cu har a unor tovarăşi de beţie. Or, tocmai asta nu este prietenia. Chiar dacă avem exemple minunate de solidarizare în jurul unei Idei (vezi paşoptismul, junimismul, Viaţa Românească, Sburătorul, Cercul de la Sibiu, Echinoxul, Cenaclul de Luni ) a unor oameni foarte diferiţi ca fire şi interese, vedem azi că, de nu ne lipsesc oamenii, ne lipseşte tocmai Ideea. Ceea ce e oricum, numai bine nu e.

2004

POSTMODERNISMUL

Vă dau o veste bună!

Postmodernismul a murit! (asta în cazul în care a existat vreodată). Mai mult decât atât, vă pot da şi ora exactă la care s-a petrecut decesul: 11 septembrie 2001, ora locală 9.03, atunci când primul avion a lovit Turnul de sud WTC. Iluziile melioriste de tip Fukuyama a unei pax democratica nivelând întreaga umanitate s-au prăbuşit şi ele. Mă refer, sigur, la postmodernismul ideologic, acela estetic va intra în discuţie mai târziu. Miturile diferenţei acceptate, toleranţei, preeminenţei individului faţă de forţele supra individuale, justiţiei independente şamd au fost dovedite ca neputincioase. Şi tot ce s-a întâmplat de atunci încoace, fundătura războiului din Irak, criza iraniană, aroganţa cu miros de gaz a Rusiei putiniene, Oscarul pentru Michel Moore, scandalul „închisorilor aeriene” şi al celei de la Guantánamo, războiul de cârcoteli între Europa şi America, obnubilarea inteligenţelor critice de pe ambele maluri ale Atlanticului, obişnuite să vadă printr-o singură lentilă a ochelarilor…. Toate acestea marchează falimentul unei filozofii cu origini îndepărtate, încă în secolul XVIII. Şi care se împiedică de un mărunt impas logic: poţi să-l accepţi pe Celălalt, cu toate particularităţile lui, chiar cele care te contrariază, cu o singură condiţie: ca şi Celălalt să te accepte pe tine. Să existe o platformă minimă, cât un tăiş de bisturiu, de discuţie comună. Ceea ce, evident, nu se petrece în conflictul dintre Islam şi Modernitate (căci despre un conflict este vorba, oricât s-ar încerca vătuirea termenilor). Problema este că Occidentul trebuie să se regândească în întregime, mai bine zis să-şi regândească rădăcinile. Altfel, sfârşitul istoriei ca eveniment acumulator de tensiuni nu numai că nu se va petrece, el se va confunda, în fapt, cu sfârşitul Occidentului, într-un alt sens decât cel spenglerian. Postmodernismul este filozofia care paralizează orice capacitate de ripostă a celui care o adoptă. Stăm şi-i aşteptăm pe barbari, cum spunea scriitorul sud-american.
Pentru intelectualii români, postmodernismul a fost un spaţiu de reşapare. Evadarea în estetic, era o soluţie – viabilă cultural, rămâne de discutat şi cât de viabilă în planul moralei publice şi individuale – de supravieţuire. Jocul postmodern p(r)e texte ne dădea pretexte de a explora forţele subversive ale limbajului. Chiar Occidentul descoperă acum că nu şi-a încheiat modernitatea, cu atât mai mult noi, o literatură de o tinereţe eclatantă. Spectacolul literaturii române din ultimul deceniu are de ce să ne încurajeze. Ca orice curent cultural, postmodernismul se transformă în alt-„ceva”, păstrând anumite achiziţii de poietică şi de ideologie. Oricum am lua-o – fie ideologic, fie pur estetic – mi se pare un subiect deja de domeniul istoriei literare şi al mentalităţilor şi nu unul de actualitate. Se pot face, de pildă, analize spectaculoase pe unicitatea (blestemata, binecuvântata specificitate a „cazului românesc”) felului în care la noi relaţia ternară scriitor – mesaj – cititor a suferit nişte modificări radicale după 1990. Şi procesul este încă în desfăşurare, chiar dacă sedimentarea primelor straturi deja a fost determinată de geologii literari. Boomul memorialistic din anii 90, revenirea la ficţiune de la începutul anilor 2000, ego-ficţiunea, scăderea dramatică a apetitului pentru lectură şi, pe acest fond, totala lipsă de succes la noile generaţii a „numelor mari” care dominau canonul până în 90, de-tabuizarea limbajului (cu toate excesele subsecvente), marginalizarea poeziei, în genere pierderea aproape totală a vizibilităţii sociale a scriitorului, înlocuit în percepţia publică de cu totul alte „VIP-uri”, scăderea autorităţii critice, conexată relativizării generale a criteriilor, trecerea de la calitate la cantitate…sunt numai câteva dintre fenomenele bine cartografiate şi aflate încă în desfăşurare.
Dacă intelectualii din ţările de top îşi vor recăpăta exerciţiul privirii critice şi nu vor mai purta ochelarii de cal al aşa-zisei morţi a ideologiei, care este de fapt una dintre cele mai periculoase ideologii, prin abolirea criteriilor, atunci, după post-modernism va mai urma ceva. Nu ştim ce. Dacă nu… Nu.

2006